fon značenje

fon (znak ph), brojčana jedinica razine glasnoće prema referentnom zvučnom tlaku na pragu čujnosti (ekvivalent 1 decibela); ph = 2 · 10–5 Pa.