Focht značenje

Focht, Ivan (1927–92), hrv. filoz. pisac i mikolog; bavio se estetikom kao ontologijom umjetnosti. Uvod u estetiku; Tajna umjetnosti. S područja mikologije: Ključ za gljive.