-fob značenje

-fob (grč.), sufiks u složenicama: -mrzac, mrzitelj (npr. anglofob).