fluktuacija značenje

fluktuacija (lat.). 1. Prostorna ili vremenska promjena nekoga fizikalnog svojstva. 2. Opć., nepostojanost, nestabilnost, kolebanje. 3. ekon periodično kolebanje i mijenjanje privr. pojava, odnosa i procesa, odn. ekon. djelatnosti društva; najizrazitiji su primjer privr. ciklusi.