floret značenje

floret (franc. iz tal.). 1. Tanak mač sa savitljivom četverobridnom oštricom prilagođenom za bod. športski f. ima čeličnu kuglicu na vršku, za vježbanje mačevanja. 2. Mačevalačka šport. disciplina.