flegmatik značenje

flegmatik (grč.), jedan od četiriju osnovnih tipova temperamenta, obilježja: hladnokrvnost, mirnoća i ravnodušnost.