Flavije značenje

Flavije, rim. plebejsko gentilno ime. Flavijevci su Rimu dali careve Vespazijana, Tita i Domicijana.