Flaminin značenje

Flaminin, Tit Kvinkcije (o. ← 229. do ← 174), rim. političar i vojskovođa; pobjedom kod Kinoskefala ← 197. nad Filipom V. dokrajčio mak. hegemoniju u Grčkoj.