flageolet značenje

flageolet (franc.), mala uzdužna flauta sa 6 rupica, omiljeno glazbalo u doba baroka. Flageoletni (flažoletni) tonovi, visoki tonovi na gudačkim glazbalima koji nastaju kad se žica prstom ne pritisne nego samo dodiruje.