fizikalna kemija značenje

fizikalna kemija, znanost o zakonima koji vladaju svojstvima materije u raznim stanjima, pod raznim utjecajima i u reakcijama te o njihovim odnosima sa svojstvima i strukturom atoma; najvažnije grane: kemijska termodinamika i kinetika, termokemija, magnetokemija, fotokemija, koloidna kemija.