fitoedafon značenje

fitoedafon (grč.), biljna zajednica alga, bakterija i gljiva u tlu.