fitocenologija značenje

fitocenologija (grč.), znanost o biljnim zajednicama; proučava građu, strukturu, dinamiku, ekologiju i raširenost fitocenoza.