Fisher značenje

Fisher, Irving (1867–1947), am. ekonomist i matematičar. Priroda kapitala i dohotka; Kupovna snaga novca; Teorija kamata.