First Lady značenje

First Lady (engl.: prva dama), u anglosaskom svijetu, naziv za supruge vodećih polit. ličnosti, os. drž. poglavara.