filozofem značenje

filozofem (grč.), naziv za određeno filoz. stajalište, izreku, ali i čitavo filoz. djelo.