filogeneza značenje

filogeneza (grč.), povijest razvojnoga procesa ili evolucije sistematskih skupina (razreda, porodice, rodova) biljaka ili životinja. supr ontogeneza, proces individualnoga razvoja.