filipike značenje

filipike (lat.), govor u kojemu se netko oštro napada; izraz prema lat. nazivu za Demostenove govore protiv Filipa Makedonskog. Tako je nazvano i 14 Ciceronovih govora protiv Marka Antonija.