fiksativ značenje

fiksativ ili fiksir. 1. Reagens za ispiranje fotosenzibilnih kem. spojeva razvijenih fotografskih ploča, filmova ili papira (ob. srebrov jodid ili bromid), pri čemu fotografija dobiva potrebnu postojanost prema svjetlu. 2. Tekućina (alkoholna otopina prirodnih i umjetnih smola, i dr.) kojom se crtež (izveden ugljenom, kredom, pastelom ili olovkom) trajno veže za podlogu.