fikcionalizam značenje

fikcionalizam, filoz. smjer, pogled na svijet koji svodi osnovne kategorije i sveukupnost teoretske i praktične svijesti na fikcije. Gl. predstavnik: H. Vaihinger.