Figl značenje

Figl, Leopold (1902–65), austr. političar; 1938–45. prošao koncentracijske logore; 1945. suosnivač Austr. pučke stranke; 1945–53. njezin vođa i sav. kancelar.