fiducija značenje

fiducija (lat.), ugovor kojim se neko pravo prenosi do određenoga roka ili do ispunjenja uvjeta.