fi značenje

fi (grč.). 1. Naziv dvadeset i prvoga slova grč. alfabeta (Φ, φ, brojčana vrijednost 500); prvotno se izgovaralo kao aspirirano p (u latinski se prenosio kao ph, što se očuvalo u pravopisima nekih eur. jezika u riječima grč. podrijetla: franc. physique, engl. physics, njem. Physik), poslije se počelo izgovarati kao f. 2. mat oznaka za kut (φ).