feudalizam značenje

feudalizam, srednjovjekovni oblik polit., gospodarske i društv. organizacije koji je proizašao iz robovlasničkoga a na kraju prerastao u kapitalističko društv. uređenje; to je vladavina pretežito plemenitaškoga sloja koja se temeljila na zemljišnom posjedu (feudu) te polit., upravnim, voj. i gospodarskim povlasticama. U f. je ekon. osnova feudalčevo vlasništvo nad zemljom i seljacima (kmetovima); kmet je dužan davati feudalcu dio svoga rada (proizvoda) u obliku feud. zemljišne rente. proš pej oznaka za tip društv. odnosâ, odn. za društvo ili dio društva, kojemu se poredak temelji na posjedu i povlasticama »gornjeg« sloja.