Fermi značenje

Fermi, Enrico (1901–54), tal. fizičar, Židov, od 1939. u SAD; poznat po značajnim otkrićima s područja nuklearne fizike (transurana 93, nuklearnoga reaktora, at. bombe, teorije beta-raspada). Nobelova nagrada 1938.