fenomenologija značenje

fenomenologija (grč.), nauk o pojavama. U Hegelovoj Fenomenologiji duha to je »znanost o svijesti« koja uzima u obzir dijalektičko očitovanje duha u djelovanju povijesti. Po E. Husserlu, začetniku moderne fenomenološke škole, to je znanost o bitnostima, koja se nastoji vratiti »stvarima samima« i opisati ih onakvima kakve one dolaze u svijesti, neovisno o svakom znanju, tj. ona zahvaća u bit predmeta i stvarnih sadržaja svake vrste. škola nastaje u opreci spram psihologizma i subjektivizma.