federalizam značenje

federalizam, sustav sav. države koji se temelji na podjeli zakonodavnih, pravnih i adm. ovlasti između vlada saveznih jedinica i središnje vlade te nastoji dati što više samostalnosti državama koje se nalaze u njezinu sastavu; težnja decentralizaciji. supr unitarizam.