Faun značenje

Faun, staroitalska mit, rim. bog stada, plodnosti i šuma, odgovara grč. Panu.