farizeji značenje

farizeji (aramejski: odvojeni; preko grč. i lat.), pripadnici vjersko-polit. sljedbe u ant. Judeji koja se zalagala za strogo pridržavanje Mojsijevih zakona i protivila se stranim utjecajima; u oporbi prema saducejskoj stranci. pren licemjeri.