Fancev značenje

Fancev, Franjo (1882–1943), hrv. povjesničar književnosti; rasprave o kajk. narječju i kajk. književnosti, o jeziku protestantskih pisaca i dr.