Falanga značenje

Falanga (španj. Falange), španj. faš. pokret, jedina dopuštena polit. stranka u doba režima F. Franca (1936–75).