facijalis značenje

facijalis (lat.), sedmi moždani živac, vodi motorna, okusna i sekretorna vlakna; kod jednostrane kljenuti obraz je na toj strani spušten i bezizražajan.