ezoterija značenje

ezoterija (grč.), »tajni nauk« što su ga stari filozofi povjeravali samo užem krugu svojih »posvećenih« učenika.