evolvirati značenje

evolvirati (lat.), razviti se, promijeniti se, usavršiti se, evoluirati.