evokacija značenje

evokacija (lat.), dozivanje u pamet, oživljavanje, npr. e. prošlosti.