evapotranspiracija značenje

evapotranspiracija (lat.), isparavanje vode s tla, rijeka, jezera i mora te fiziološkim procesima iz biljaka (transpiracija).