Euwe značenje

Euwe, Machgielis (Max) (1901–81), niz. šahist i matematičar. Peti prvak svijeta 1935–37., predsj. → Fide 1970–78; razradio metodiku i didaktiku šahovske teorije.