Euklid značenje

Euklid (o. ← 330. do o. ← 275), grč. matematičar; jedan od najvećih matematičara antike; najviše poznat po utemeljivanju euklidske geometrije kao znanstvene discipline.