eukarioti značenje

eukarioti (grč.), jednostanični ili višestanični organizmi s definiranom jezgrom, koja je odijeljena od citoplazme šupljikavom membranom. E. su praživotinje, biljke, životinje i čovjek. supr prokarioti.