etologija značenje

etologija (grč.). 1. Znanost o običajima, ponašanju, odn. o odgoju (J. S. Mill), ili pov. istraživanje o moralnim shvaćanjima naroda (W. Wundt). 2. Grana biologije koja proučava ponašanje životinja u njihovu okolišu; osnivač K. Lorenz.