Eterović značenje

Eterović, Joško (1943), hrv. slikar i kipar. Radi geometrizirane slike i objekte intenzivnih boja i ornamentalne raskoši. Ciklusi: Vrijeme gradnje; Tok vrpce.