États généraux značenje

États généraux (franc.: opći staleži), skupština predstavnika franc. drž. staleža (14–18. st.): plemstva, svećenstva i građana. Okupljala se neredovito, na kraljev zahtjev. Uoči revolucije 1789. najprije se predstavnici građana (treći stalež) sami proglašuju Narodnom skupštinom, a zatim zajedno s predstavnicima klera i plemstva Narodnom ustavotvornom skupštinom.