etablisman značenje

etablisman (franc. établissement), osnutak, uređenje, uvođenje, smještanje; ustanova, poduzeće, lokal.