estetika značenje

estetika (grč.), filoz. disciplina koja ispituje lijepo (odn. vrijedno) u umjetnosti (po nekim estetičarima i u prirodi) kao i uopće smisao i bit umjetničkoga.