epikontinentalni pojas značenje

epikontinentalni pojas, pravo, pojas koji obuhvaća morsko dno i prostor ispod toga dna (do dubine na kojoj je moguće iskorištavanje prirodnih bogatstava), a nalazi se izvan → teritorijalnoga mora obalne države.