epika značenje

epika (grč.), epsko pjesništvo; uz liriku i dramu jedan od tri gl. knjiž. roda; → ep.