Épée značenje

Épée, Charles-Michel de l’ (1712–89), franc. odgojitelj; 1770. osnovao u Parizu prvi zavod za odgoj gluhonijemih.