engleski jezik značenje

engleski jezik, zapadnogerm. jezik koji se razvio iz anglosaskoga (staroengleskoga), s mnogo danskih (do 11. st.), romanskih (franc., tj. anglonormanskih; od 11. st. dalje) i nešto keltskih sastojaka; kroz srednjoengleskoga doba (1066–1500) e. j. postupno usvaja značajke koje će dovesti do novoengleskoga (nakon 1500); njime govori kao materinskim jezikom o. 300 mil. ljudi, pretežito u Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, SAD, Australiji, J Africi. Danas najrašireniji jezik u međunar. komunikaciji. Američki engleski kadšto se smatra posebnim jezikom.