endem značenje

endem (grč.), biljna ili životinjska vrsta (rod, por.), koja naseljava ograničeno područje; u nas npr.: biljka velebitska degenija (Degenia velebitica), gmaz brusnička gušterica (Lacerta melisellensis melisellensis), riba lički pior (Paraphoxinus croaticus). supr kozmopolitska vrsta (rod, por.).