enciklopedija značenje

enciklopedija (grč.), djelo koje daje sažet, sustavan pregled (po abecedi odrednica, ključnih riječi ili po predmetima) svih grana ljudskoga znanja, ukupne ljudske teorijske i praktične djelatnosti (opća, univerzalna e.) ili njezine pojedine grane (stručna ili specijalna e.).