emulgatori značenje

emulgatori (lat.), tvari koje povisuju stabilnost emulzija, smanjujući površinsku napetost tekućina (npr. sapuni, tragant, arapska guma, steroli).